Peale- ja mahalaadimistööd ning ladustamine

Peale- ja mahalaadimistööd ning ladustamine

NTN firmade grupp Balti regioonis pakub klientidele mitmesuguseid veoste teenindamise ja ladustamisega seotud teenuseid:

 • Peale- ja mahalaadimine mehhaniseeritud vahendite abil ja käsitsi
 • Kohustuslikku veterinaarkontrolli läbivate veoste peale ja mahalaadimine
 • Ohuklassiga kuni IMO keemiliste ainete peale- ja mahalaadimine
 • Erineva keerukusega nii tava- kui suurveoste peale- ja mahalaadimine
 • Veoste erinev kinnitamine platvormidel, poolvagunites ja vagunites
 • Veoste kaalumine
 • Veoste fotografeerimine
 • Komplekteerimine, kaubaalustele paigutamine, ümberpakendamine, sorteerimine,
 • veoste kantimine polüpropüleenlindiga
 • Veoste lahtine ja kaetud hoiustamine, samuti hoiustamine konteinerites
 • Veoste kaetud hoiustamine soojusrežiimil +2 kuni +10 kraadi C
 • Kauba saatedokumentide vormistamine veostele nende saatmiseks Venemaale ja Euroopa riikidesse
 • Tühjade ja täidetud konteinerite hoiustamine
 • Ekspertiisiteenused
 • Veoste kindlustamine
 • Tollivormistus
 • Dokumentide vormistamine
Eesti