Incoterms

Incoterms®2020 reeglid on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC — International Chamber of Commerce) poolt välja töötatud ülemaailmsed kaubandustingimused.

Incotermsi reeglid on vabatahtlikud, samas autoriteetsed ja ülemaailmselt aktsepteeritud, laialdaselt kasutatavad ning järgitud normid, millega määratakse kindlaks ostjate ja müüjate kohustused kaupade tarnimisel rahvusvahelise kaubanduse müügilepingute alusel.

Incoterms on aktsepteeritud ÜRO poolt ja fikseeritud rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsiooni osana.

Incotermsi kontseptsioon loodi esmakordselt ICC poolt 1921. aastal ja esimesed Incotermsi reeglid avaldati 1936. aastal. Sellest ajast alates on Incoterms arenenud ülemaailmseks lepingustandardiks. Incotermsi reegleid ajakohastatakse perioodiliselt, viies neid vastavusse muutuvate rahvusvaheliste nõuetega. Incotermsi täiendusi on tehtud aastatel 1953, 1967, 1976, 1980, 2000, 2010 ja 2020.