Muuga sadam

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam. Muuga sadama akvatooriumi sügavus ulatub 18 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki Taani väinu läbivaid laevu. Muuga sadam oma kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele teenindab sadam umbes 40% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust. Muuga sadamas on võimalik käidelda erinevaid puist- ja vedellaste, külmutust nõudvaid kaupu, teenindada konteiner- ja ro-ro tüüpi laevu. Samuti asub Muuga sadamas maailma üks suurimaid viljaterminale.

Muuga sadama konteinerterminal

Muuga sadama mitmefunktsiooniline konteineriterminal kasutab laevade teenindamiseks nelja kaid kogupikkusega 1096 meetrit ja sügavusega 12,5-14,5 meetrit ning on võimeline käitlema 600 000 TEUd aastas. Eesti suurim konteineriterminal suudab teenindada laevu tasemel 55-60 ühikut tunnis ja võib vastu võtta konteinerlaevu mahtuvusega kuni 14 000 TEUd. Terminal on võimeline käitlema samaaegselt kahte konteinerplokkrongi (kokku kuni 150 konteinerplatvormi). Kokku on terminal 45 hektari suurusel alal ladustamisvõimekusega kuni 15 000 ühikule. Terminali operaator on HHLA TK Estonia mis on osa on osa HHLA Grupist ehk Euroopa juhtivast sadama- ja logistikateenuste kontsernist.

Paldiski sadam

Paldiski Lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Sadama peamine fookus on Ro-Ro kaupadel.

Sadamast on tänaseks kujunenud oluline Läänemere Ro-Ro laevaliinide peatuspaik, millel on otseühendus paljude Lääne-Euroopa sadamatega.

Tallinna Vanasadam

Tallinna Vanasadam on Eesti suurim turismivärav ja üks tihedama liiklusega reisisadamaid terves regioonis. Sadam teenindab nii regulaarseid liinilaevu, kruiisilaevu kui jahte. Vanasadamat läbib aastas üle 10 miljoni reisija.