Lennutransport

small-aero-1

Aja jooksul on lennutranspordist saanud üks olulisemaid kauba transpordi viise. Kui varem veeti õhuveostega peamiselt posti, strateegilisi ja kiirelt rikknevaid kaupu, siis tänapäeval kasutavad lennutransporti kõik majandusharud.

NTN EST OÜ on laialdane kogemus korraldamaks lennutransporti igat liiki veostele. Meie professionaalne meeskond aitab teid lisaks tavakaubale ka temperatuuritundlike, ohtlike, kiiresti riknevate, suuregabariidiliste ja põllumajanduslike saadetiste veo korraldamisega sihtkohta õigeaegselt.

Kuulume Rahvusvahelisse Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA), mille läbi garanteerime kõrgetasemelise teenuse kvaliteedi ja standardi.