Ekspedeerimine ja projektide juhtimine:
Õhu-, mere- ja maakaudne transport, multimodaallahendused.
Kauba pakendamine, markeerimine ja hoiustamine.

Eelarvestamine ja kulude analüüs:
Transpordigraafik ning vedude plaan.
Dokumentatsioon ja tollivormistus.

Kogenud projektrühm:
Turgu tundev ja suuremõõtmeliste veoste kogemusega meeskond
Eritähelepanu ohutustehnikale ja keskkonnakaitsele.

Kliendikesksus
Personaalne projektijuht.
Kliendisõbralik organisatsioon